Kayıtlar

2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ubuntu Server Graylog Kurulumu

Graylog nedir ?     Graylog, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin hemen hemen her kaynaktan toplanması, dizine eklenmesi ve analiz edilmesi için tamamen entegre bir platformdur.Kurulum için aşağıdaki adımları inceleyelim.ilk olarak suncumuzu güncelleyelim. Sudo apt-get -y update && sudo  apt-get -y upgrade işlemlerinin ardından gerekli olan paketleri aşağıdaki şekilde kuruyoruz. apt-get install apt-transport-https openjdk-8-jre-headless uuid-runtime pwgen bu paketlerin kurulumlarının ardından ise db olarak mongo kullanacağı için mongodb kurmammız gerekiyor. Bu işlemi şu şekilde tanımlıyoruz. sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv EA312927 echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.2 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.2.list sudo apt-get update sudo apt-get install -y mongodb-org Burada mongodb için gerekli olan repoları ekleyip  bu repoları apt-get up

Merkezi Log Sunucusu Kurulumu(RSYSLOG)

Resim
                           Merkezi Log Sunucusu Nedir ?        Her sunucu kendi varsayılan ayarları  gereği  kendi loglarını üretir. Bu logları kendi  bünyesinde barındırır. Barındırılan bu loglar "/var/log/" dizini altında tutulur. Sunucu sistemlerinde sadece bu şekilde log tutmak riskli bir iştir. Bunun için merkezi loglama sistemi kullanılır. Merkezi log sisteminde amac  hizmet veren sunucuların hepsinin loglarını bir merkezde toplayarak, hizme veren sunuculardan herhangi birinin başına bir iş geldiği  zaman bu toplanmış olan loglara bakarak sorun tespit edilir. Merkezde toplanan bu loglar kanunlar gereği imzalanıp yedeklenip saklanır. En bilinen merkezi log sunucusu ise Rsyslog dur. Rsyslog varsayılan sunucu sistemlerinde gelen syslogd gelişmiş halidir. Depolanan logları rsyslog  ile encryp edebilir,  belirli veritabanlarına yazabilir, almış olduğumuz logların formatları ile istediğimiz gibi oynayabiliriz.    Rsyslog Kurulumu       Rsyslog, yeni kurulmuş bir Ubun

Ubuntu Server Ldap Kurulumu

   Merhabalar bugün konumuz ubuntu server üzerine ldap kurulumu olacak.İlk olarak ldap  nedir ona bir bakalım.Ldap Lightweight Directory Access Protocol veya kısaca LDAP TCP/IP üzerinde çalışan indeks servislerini sorgulama ve değiştirme amacıyla kullanılan uygulama katmanı protokolü. Bu protokol, OpenLDAP, Sun Directory Server, Microsoft Active Directory gibi indeks sunucuları tarafından kullanılmaktadır. Bir istemci LDAP oturumunu sunucuya bir istekte bulunarak başlatır (varsayılan olarak TCP port 389 üzerinden). İstemci sunucuya bir işlem isteği gönderir ve sunucu da bunu yanıtlar.İstisnalar dışında istemci sonraki istek için beklemek zorunda değildir ve sunucu da yanıtları herhangi bir sırada gönderebilir. LDAP protokol işlemleri şunlardan oluşur: Bind - authenticate (bağlanma - kimlik kanıtlama) Güvenli bağlantı için TLS başlatma (LDAPv3 kullanarak) Arama Karşılaştırma Ekleme Silme Değiştirme DN değiştirme - taşıma veya yeniden isimlendirme Unbind -

Manjaro i3 multi ekran ayarlama

Resim
İlk olarak sistemde görünen çıkışları şu komut yardımı ile görüntüleyelim. "xrandr" komutun ardından şöyle bir çıktı  alırız.   Bu komutun ardından "xrandr --newmode "1280x768_60.00"   85.25  1280 1440 1576 1784  768 771 781 798 -hsync +vsync 76 1784  768 771 781 798 -hsync +vsync "  komutu yardımı ile bir ekran modu  eklioruz buradaki  ekran ayarlarımız  hangi çözünürlükte ayarlamak istiyorsak ona göre  ayarlamak  gerekir.Eklenen bu modu hdmi  için geçerli hale getirmemiz gerekiyor.Bunun için ise  şu komutu kullanmamız yeterli  olur "xrandr --addmode HDMI1 1280x768_60.00" Şimdi bu komutların ardından eklenen bu ekranı  çıktı olarak vermemiz gerekecek  bunun için ise şu komutu vermemiz yeterli olur. " xrandr --output eDP1 --right-of HDMI1" Bu komut ile ekranı çoğaltmıs oluruz.Burada right parametresi  ile ekranımız 2.ekranımızın solunda kalır.Bu  parametreyi  left  yaparak sağ tarafında kalması  sağlanab

Dns Nedir ?

Resim
    Dns (Domain Name Server) alan adı sistemi anlamına gelir.Günümüz internet uzayında bölümlemeye,bölümleri adlandırmaya ve bölümler arası iletişimi  sağlayan bir sistemdir.İnternet ağını oluşturan her birim sadece  kendine ait bir ip adresine sahiptir.Bu Ip adresleri kullanıcıların kullanım kolaylığı için "www.example.com" gibi  kolay hatırlanabilecek  şekilde adreslere çevirir.Kısacası  dns sunucuları ,internet adreslerine karşılık gelen ip adreslerini tutar. Dnse Servisinin Çalışma Yapısı      Dns servisinin çalışma mantığı linux dosya sistemindeki gibi ağaç yapısına benzer.Tam olarak açıklamak gerekirse  bir kullanıcı herhangi  bir siteye erişmek istediiğinde (linux.org) tarayıcıda ilk olarak adres  bölümüne bir adres girildiği zaman  sırası ile  girilen alan adının hangi ip adresine denk geldiğinin çözülmesi gerekir.Bu işlem ise yerel  bilgisayarımızda bulunan nameserver değerine karşılk gelen dns sunucsu hangisi  ise  oraya gider ve girmiş olduğumuz adresin ip karş