Ubuntu Server Graylog Kurulumu


Graylog nedir ?

    Graylog, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin hemen hemen her kaynaktan toplanması, dizine eklenmesi ve analiz edilmesi için tamamen entegre bir platformdur.Kurulum için aşağıdaki adımları inceleyelim.ilk olarak suncumuzu güncelleyelim.

Sudo apt-get -y update && sudo  apt-get -y upgrade

işlemlerinin ardından gerekli olan paketleri aşağıdaki şekilde kuruyoruz.
apt-get install apt-transport-https openjdk-8-jre-headless uuid-runtime pwgen

bu paketlerin kurulumlarının ardından ise db olarak mongo kullanacağı için mongodb kurmammız gerekiyor. Bu işlemi şu şekilde tanımlıyoruz.

  • sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv EA312927
  • echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.2 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.2.list


  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install -y mongodb-org

Burada mongodb için gerekli olan repoları ekleyip  bu repoları apt-get update  komutu ile güncelliyoruz. Güncelleme işleminin ardından ise kurulum işlemini yapıyoruz.Bu adımı tamamladıktan sonra ise elasticsearch  uygulamasını kurmamız gerekecek terminal ekranında şu  satırlar ile kurulum yapılabilir.

sudo apt install elasticsearch

Kurulan bu elasticsearch uygulamısının ardından ismini düzenlememiz gerekiyor.Bunun için
nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

konfig dosyasını açıp "cluster.name"  yazan satırın başında bulunan # işaretini kaldırıp karşısına ismini koymamız. Bu gerekli bağımlılıkları kurduktan sonra ise graylog servisinin kurulumuna geçebiliriz.Kurulum aşaması şu şekilde gerçekleşir.

wget https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-2.1-repository_latest.deb
sudo dpkg -i graylog-2.1-repository_latest.deb
sudo apt update
sudo apt install graylog-server

Uygun deb dosyasının indirip  kurulumu yapıyoruz. Kurulum yapıldıktan sonra ise graylog.conf dosyasında bazı değişiklikler yapmamız gerekecek bunun için ilk olarak bir admin parolası oluşturmamız gerekecek bu işlemi şu şekilde gerçekleştiriyoruz.
echo -n parola | sha256sum

echo -n komutunun da sonra verilen text Hash'lenerek bir çıktı verir.Bu çıktıyı bir yere kaydetmemiz gerekir.Bu çıkan çıktıyı

nano /etc/graylog/server/server.conf
dosyasında  bulunan  password_secret ve root_password_sha2 değişkenlerine atamamız gerekir.Son olarak  ise şu adımları yapmamız gerekir.Adımlar ise 

rest_listen_uri yazan satırın başındaki # işaretini kaldırıp 
 http://your_server_ip_or_domain:9000/api/
web_listen_uri yazan satırın başındaki # işaretini kaldırıp

http://your_server_ip_or_domain:9000/
ekledikten sonra servisleri sıra ile başlatıp güvenlik duvarından 9000 portuna izin vermemiz gerekir.

service graylog-server restart
service elasticsearch restart
service mongodb restart
  • sudo ufw allow 9000/tcp

bu işlemleri tamamladıktan sonra tarayıcımızdan http://ip_adresi:9000/ url adresinden graylog arüzüne giriş yapabiliriz.Kullanıcı adı olarak varsayılan Admin parola ise hash değerinin konfig dosyasına yapıştırmış olduğumuz metindir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İntellij Ide Kurulumu Maven kullanımı

Vlan nedir ? Hp switchlerde Vlan yapısı ve Bazı network terimleri

Ubuntu Server Ldap Kurulumu