İntellij Ide Kurulumu Maven kullanımı

Intellij IDEA ?

IntelliJ IDEA, JetBrains isimli bir şirketin geliştirdiği ve sattığı bir IDE.Java ile yazılmış pekçok frameworke desteği var. Java dışında HTML5, JavaScript, PHP, Ruby, Pyhton Groovy ve daha farklı dilleri de destekler.

Intellij IDAE kurulumu (ubuntu):
   Terminal(ctrl-alt-t) ekranında şu komutlar ile kurulum yapılabilir.

  • sudo apt-add-repository ppa:mmk2410/intellij-idea # ide repolarını ekleme
  • sudo apt-get update # repoları güncelleme
  • sudo apt-get install intellij-idea-community # kurulum komutu

Intellij ide için eclipse keymap kullanmak için file/setting/keymap ekranından “eclipse” keymap  seçilip ardından “apply” seçeneği ile değişiklikleri uygularız.

JVM nedir?

Jvm(java virtual machine) java yazdığımı bir kodu baska bilgisayarlarda yada sistemlerde çalıştırmak isteriz.Ancak tüm sistemlerin mimari aynı olmadığı için sıkıntılar yaşanır.İşte tam bu arada devreye jvm girer.Jvm java  yazdığımız kodları bytecode cevirir.Ardından çalıştırılmak istenen mimari de derlenerek bu mimariye  uygun bir dile çevrilir.Bu yuzden java felsefesinde bir yerde yaz her yerde çalıştır olayı döner.Detaylı bilgi için buradan bakabilirsiniz.

Maven  nedir ?

Maven, geliştirilmekte olan java projelerinin geliştirme süreçlerimi basitleştirmek ve belirli standartlara uygun hale getirmek, aynı zamandan dökümantasyon hazırlamak  için gerekli bağımlılıkları kullanıcı zahmetinden kurtarmak  için kullanılan bir araçtır.En önemli özelliği  projeye eklenmesi  gereken  jar dosyalarını otomatik  olarak kendi  repository(depo) alanından download ederek proje eklemesidir.

Ubuntu üzerinde maven kurulumu:

  • sudo  apt-cache maven    #maven sistemde dosyaları varmı  
  • sudo  apt-get install maven  # kurulumu yapma komutu
  • mvn -version   # versiyon bilgisini kontrol amaçlı

Maven projesi  oluşturmak için terminal ekranında şu adımları sırasıyla uygulayalım.

İlk olarakbulundugumuz dizinden “mkdir” komutu ile ”mkdir maven“ isminde bir dosya oluşturuyoruz. Ardındna “cd maven” komutu ile oluşturduğumuz dizine geçiş yapıyoruz.Ardından “mvn archetype:generate” komutu ile maven projemizi oluşturuyoruz.Ardından karşımıza gelen çıktıda bizden uygulama numarasını seçmemizi isteyecektir.Burada varsayılanı seçiyoruz.Ardından hangi versiyon kullanacağımızı seçmemizi isteyecek burada varsayılan versiyonu yani “6” nolu  seçeneği seçmemiz gerekiyor.GroupId seçeneği karşımıza çıkıyor.Burada vereceğimiz isim ”app.java” dosyamızın hangi dizin altında  bulunacağını belirtiyor.Ardından “artifactID “ seçeneği için de maven dizinini oluşturduğumuz dizinin altından hangi isimle kaydedeceğini belirliyor.Ardından gelen iki seçenek için enter tuşuna basmamız yeterli  olacaktır.En sonda bizim karsımıza  yaptığımız değişiklikleri  gösteren bir çıktı geliyor ve bunları onaylamamız için “y” tuşuna basmamız  gerektiğini  belirtiyor.Bu yüzden “y” tuşuna basıp kabul ediyoruz.Kurulum tamamlanmış  oldu.Bu işlemlerin ardından maven dizini altında “tree” komutu çalıştırdığımız zaman şöyle bir çıktı almamız gerekiyor.
   

Burada pom.xml dosyamizda <dependency> etiketi altinda groupId’si junit olan jar bulunmaktadir.Projemiz junit i kullandigi icin bu dependency (bagimlilik) gerekmektedir.
Şimdi bu maven projesini Intelij ide ile açarsak şöyle bir görüntü  ile karşı karşıya geliriz.
Burada  pom.xml dosyası  içinde görünen “<dependency>” tagleri  için gerekli olan jar dosyalarını kendi repolarından çekebilmesi için https://mvnrepository.com/ adresinden gerekli  repoyu  aramamız yeterli  olcaktır.Bulduğumuz reponun xml kodunun “<dependency>” taglari olarak  oraya yazmamız yeterli  olacaktır.Yukarıda app.java dosyasında klasik bir “hello world”  yazısını yazmak için gerekli  “junit” reposu  vardır.Şimdi repoları ekledikten sonra bizim maven projemizin bu yapılan değişiklikleri  algılaması için proje dizinimiz yani artifactId adını verdiğimiz diizin altına gelip terminal  ekranında mvn compile komutunu çalıştırmamız yeterli olacaktır.Bu komut projemizin pom.xml dosyası içinde  bulunan ama download edilmmemiş repoları  dowload eder.
Bu compile ettiğimiz projeyi jarlamak istersek mvn package  komutu ile jar  haline getirmiş oluruz.Bu işlemlerin ardından bu projeyi  terminal ekranından çalıştırmak istersek java -cp target/test-1.0-SNAPSHOT.jar deneme.App  (deneme.APP benim verdiğim uygulama ismi)komutunu terminal üzerinden çalıştırmamız yeterli olacaktır.Bize “hello  world” çıktısı verecektir.Oluşturduğumuz bu jar dosyasını temizlemek için mvn clean  komutu ile silebiliriz.Git nedir ?

Git  günümüzde yazılımcıların vazgeçilmezleri arasına  giren bir sürüm/versiyon  kontrol sistemidir.Yazdığımız projeleri internet  üzerinde tutmamamıza ve yönlendirmemize yarar.Temel  git kullanımı hakkında bilgiyi bu adresten bulabilrsiniz.


Three Way Handshake nedir ?  

Ağ üzerinde iki bilgisayar arasında TCP bağlantısının sağlanması için gereken yollara three way handshake denir.

  • İlk olarak istemci pc den gönderilen bir tcp  isteği altında bir  syn  paketi gönderilir.Bu gönderilen syn paketinin bit  değeri  1 dir.Bu gönderilen paketin bir sequence number değeri vardır.
  • Servera  gelen bu isteğe eğer server çalışır durumda ise ve güvenlik kurallarına uyuyorsa syn+ack  paketi gönderir.Bu işlemde sequence number değeri  +1 artırılır.Aynı zamanda acknowledgement nnumber diye bir değer döner.Server ack  paketi yollarken gene  bit değerini 1 olarak gönderilir.
  • Son olarak istemci servera ack  paketi  yollar aynı zamanda bit  değeri gene “1” olarak  yollar.Burada acknowledgement değeri  serverdan gönderilen değer ile aynıdır.Ama syn paketinin sequence number değeri +1 artırılarak gönderilir.

Yukaridaki  işlemler bittikten sonra three way hanshake tamamlanmış olur.

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Vlan nedir ? Hp switchlerde Vlan yapısı ve Bazı network terimleri

Ubuntu Server Ldap Kurulumu